National Software Contest,Thailand

NSC2017 :ขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อยื่นรับเงินทุน รอบสอง

February 24, 2017


NSC2017 : การรับเงินทุนสนับสนุนรอบสอง

1. คลิกอ่านรายละเอียด 
(โครงการที่ผ่านให้ได้รับทุน แต่ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ) ผล FG

2. คลิกอ่านรายละเอียด
(โครงการที่ผ่านให้ได้รับทุน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ) ผล P2

..............................................................................................................

ดาวน์โหลดเอกสาร 


1.ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินของหัวหน้าโครงการ
(สำหรับรับเงินทุน 7,000 บาท)  


2.ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินของอาจารย์ที่ปรึกษา
สำหรับรับเงินทุน (2,000 บาท)


3.ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกค่าเดินทาง (
หัวหน้าโครงการ)


4.ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกค่าเดินทางของ (อาจารย์ที่ปรึกษา)


3.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 

..................................................................

(ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ 60)

 

 

List All Posts