National Software Contest,Thailand

NSC2018 ครั้งที่ 20 : กำหนดการและการเตรียมตัวเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน (รอบสอง)

January 24, 2018


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

National Software Contest (NSC2018)

รอบรองชนะเลิศ (รอบสอง)

ตารางกำหนดการ

กำหนดการส่งผลงาน (รอบรองชนะเลิศ)

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดรอบนำเสนอผลงาน
สถานที่: อาคารสำนักงานชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

17 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 07.30 – 17.30 น.

ประกาศผลโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

23 กุมภาพันธ์ 2561

การประกวดรอบชิงชนะเลิศสถานที่: ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 ไอส์แลนด์ฮอลล์ 

14 – 16 มีนาคม 2561

รายละเอียด กำหนดการ การเตรียมตัว และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน              

1.      กำหนดการวันแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง)

สถานที่: อาคารสำนักงานชั้น 1

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา: 07.30 – 17.30 น.

(โปรดตรวจสอบลำดับที่ และเวลาการนำเสนอผลงานแต่ละโครงการ)

2.      ลิงค์ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าแข่งขัน (เฉพาะผู้แข่งขันเท่านั้น) ลงทะเบียนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนลงทะเบียน 1 คน ต่อ 1 โครงการ คลิกเพื่อลงทะเบียน

3.      ขั้นตอนเตรียมตัวสำหรับนำเสนอผลงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ จุดลงทะเบียน โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.1     ตรวจสอบลำดับที่โครงการ, เลขที่บูธ, โซน และแผนผังบูธ ตามประกาศประชาสัมพันธ์ หรือที่จุดประชาสัมพันธ์ วันนำเสนอผลงาน

3.2     แจ้ง “ลำดับที่โครงการ” ณ จุดลงทะเบียน กรุณาส่งตัวแทนโครงการละ 1 ท่าน พร้อมรับสติ๊กเกอร์เข้าร่วมงาน เพื่อบันทึกการมานำเสนอผลงาน

3.3  คลิกดาวน์โหลดโปสเตอร์ Templateการเตรียมโปสเตอร์นำเสนอผลงาน: ผู้แข่งขันต้องเตรียม โปสเตอร์ ขนาด A1 (60 cm. X 80 cm.) มาด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ในการนำเสนอในรอบชิงฯได้ โดยผู้แข่งขันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

3.4     อุปกรณ์ที่ทางผู้จัดงานเตรียมให้ผู้แข่งขัน ต่อหนึ่งโครงการ ประกอบด้วย โต๊ะนำเสนอผลงาน พื้นที่ประมาณ  60 cm. x 60 cm. (คลิกดูรูปตัวอย่าง), จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าโครงการละ 1 จุด

3.5     อุปกรณ์ที่ทางผู้แข่งขันที่ต้องเตรียมมาเอง คือ

3.5.1 โปสเตอร์นำเสนอผลงานและวิธีการตั้งโปสเตอร์ ให้ทำตามรูปตัวอย่างเท่านั้น คลิกดูรูปตัวอย่าง

3.5.2  ทางผู้จัดไม่ได้เตรียมอินเตอร์เน็ต WIFI ให้ผู้แข่งขัน หากมีการนำเสนอผลงานที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตต้องจัดเตรียมเอง และควรเตรียมไฟล์การนำเสนอแบบ off line มาด้วย แนะนำให้ทุกโครงการควรเตรียมข้อมูลไฟล์งานสำรองเพื่อรองรับกรณีมีเหตุขัดข้อง

3.5.3  สายไฟต่อพ่วงอย่างน้อย โครงการละ 1 ชุด หรือตามที่ต้องการ คุณภาพดี

4.      การอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ สำคัญมาก!!! ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การลอกเลียนแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ CopyCatch โปรดทำตามคำแนะนำและดำเนินการส่งในระบบ GENA ภายใน วันที่ 1 ก.พ. 61 ก่อนเวลาเที่ยงคืนตรง  คลิก!!!ตรวจสอบเอกสารและอัพโหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

5.      การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์และอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ลงในระบบออนไลน์ (GENA) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ก.พ. 61 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันที่ 1 ก.พ 61 ถือว่าเป็นวันสุดท้าย)

ที่อยู่สำหรับจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ศูนย์ประสานงานภาคกลาง)
ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง (โครงการ NSC2018 : ครั้งที่ 20)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ที่อยู่
131 หมู่ 5 (ในสวนนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี)
ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

6.      วิธีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

6.1  ผู้พัฒนานำเสนอผลงานโดยการจัดบูธ พร้อมโปสเตอร์

6.2  แสดงวิธีการใช้โปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการ

-          เวลานำเสนอผลงาน :  8  นาที

-          กรรมการซักถาม :  7 นาที

-          รวม 15 นาที ต่อโครงการ 

7.     รายละเอียดการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (คู่มือหน้า 15-16, 22-25): คลิกอ่านรายละเอียด

8.      ตรวจสอบรายชื่อโครงการ และเลขที่บูธนำเสนอผลงานโครงการ คลิกตรวจสอบ

9.      ตรวจสอบแผนผังงาน และเลขที่บูธ คลิกตรวจสอบ

10. แผนที่การเดินทาง คลิกดูเส้นทาง

11.  ดาวน์โหลดกำหนดการสำหรับผู้เข้าแข่งขัน คลิกอ่านรายละเอียด

12.  รูปตัวอย่างการการเขียนรหัสโครงการหน้าซองรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งไปรษณีย์  คลิกอ่านรายละเอียด 

หมายเหตุ  ตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขัน NSC รอบรองชนะเลิศ (รอบสอง)” ที่เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/nsc/   หรือ www.nscthaialnd.net

List All Posts