National Software Contest,Thailand

NSC2016 : กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ (IT Contest Festival 2016)

March 09, 2016


กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
(The Eighteenth National Software Contest: NSC 2016)
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ถนนรัชโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 


ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ 
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 : NSC 2016"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ http://www.nectec.or.th/nsc/
 
 

 

 

List All Posts